TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

Quá trình hình thành & phát triển công ty

10-02-2014 15:25

08/07/2004 Giám đốc Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã có quyết địnhsố 288/QĐ-TCHC về việc thành lập tổ thị trường Miền Tây Nam Bộ. Với chức năng nhiệm vụ: Quản lý trạm giao dịch, hoạt động theo quy chế tổ chức hoạt động điều hành của bộ máy công ty, giới thiệu, quảng bá sản phẩm của công ty, thu nhập thông tin thị trường khu vực tổng hợp báo cáo về phòng và Giám đốc công ty, hướng dẫn khách hàng nguyên tắc hợp tác tiêu thụ sản phẩm, đàm phán và trình công ty ký các hợp đồng bán hàng  và tổ chức vận tải giao nhận. 
14/01/2007 Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt nam có quyết định 077/QĐ-HĐQT thành lập Chi nhánh Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí tại Cần Thơ. Với mục đích tổ chức thực hiện kinh doanh, phát triển thị trường bán buôn, bán lẻ sản phẩm phân đạm và hóa chất dầu khí tại khu vực Miền Tây Nam Bộ.
19/09/2007 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí đã ra quyết định số 017/QĐ-HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí tại Cần Thơ với nhiệm vụ chính: Tổ chức thực hiện kinh doanh các sản phẩm phân đạm và hóa chất dầu khí tại khu vực Miền Tây Nam Bộ, phát triển thị trường buôn bán, bán lẻ sản phẩm Phân đạm và Hóa chất Dầu khí tại khu vực Miền Tây Nam Bộ.
27/12/2007 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí đã ra quyết định về việc đổi tên Chi nhánh Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí tại Cần Thơ thành Xí nghiệp trực thuộc công ty.
07/08/2008 Hội đồng Quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đã ra quyết định về việc thành lập công ty TNHH một thành viên Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ với chức năng nhiệm vụ chính sau: kinh doanh các loại phân bón và các sản phẩm hóa chất khác, mua bán hàng nông –lâm sản, các loại dịch vụ kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh phân bón và các sản phẩm hóa chất khác có liên quan (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ôtô, đường thủy nội địa, kinh doanh bất động sản, kinh doanh kho bãi. 
24/12/2010 Hội đồng Quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đã ra quyết định về việc chuyển đổi công ty TNHH một thành viên Phân bón và  Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ thành Công ty cổ phần.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, ngày 31/12/2010 công ty đã được sở kế hoạch và đầu tư Tp. Cần Thơ đã cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 1800722461 cho Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.

Kể từ ngày 01/01/2011 đến nay, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo Quy định của Luật doanh nghiệp Việt Nam.

 

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ

151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Điện thoại: +84 292 3765079 - +84 292 3765080 - Fax: +84 292 3765078

Giấy chứng nhận giấy phép kinh doanh số 1800722461 cấp ngày 25/01/2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Thanh Tùng; Email: psw@pvfcco.com.vn

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 02/GP-TTĐT ngày 22 tháng 07 năm 2016