TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

PSW TỔ CHỨC THÀNH CÔNG PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

29-06-2021 16:49

Chiều ngày 29/06/2021, nhằm đảm bảo an toàn cho các cổ đông, các Đại biểu khách mời trong mùa dịch bệnh, công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PSW) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu TP Cần Thơ và kết nối trực tuyến tại điểm cầu phòng họp 7A văn phòng Tổng công ty (PVFCCo). Tại phiên họp, Đại biểu và cổ đông tham dự được Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như khai báo y tế, sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp, đo thân nhiệt.

Tham dự phiên họp, đại diện cổ đông lớn (PVFCCo) tại điểm cầu TPHCM có ông Trịnh Văn Khiêm, Thành viên HĐQT PVFCCo, kiêm Thành viên HĐQT PSW; ông Cao Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc PVFCCo; bà Mai Hồng Khánh, Trưởng ban kiểm soát PSW cùng đại diện các Ban chức năng thuộc PVFCCo. Về phía PSW, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh ông Phạm Quý Hiển - Chủ tịch HĐQT PSW đang làm việc online nên sẽ tham dự tại điểm cầu TPHCM; việc điều hành Đại hội được ủy quyền cho ông Nguyễn Công Bằng, Thành viên HĐQT, Giám đốc PSW; cùng sự tham dự của các ông/bà trong HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các phòng chức năng trực thuộc PSW. Đại hội được diễn ra với 25 cổ đông, cá nhân nhận ủy quyền tương ứng với 14.715.950 cổ phần, đạt 86,56% tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong phiên họp, PSW đã trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung: (1) Báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021; (2) Báo cáo của HĐQT năm 2020, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2021; (3) Báo cáo của BKS năm 2020, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2021 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2021; (4) Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS, công tác bầu cử HĐQT và BKS; (5) Báo cáo tài chính năm 2020, Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2020, KH phân phối lợi nhuận 2021; (6) Báo cáo lương thưởng, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS và BGĐ năm 2020 và kế hoạch năm 2021; (7) Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động BKS Công ty; (8) Tờ trình thông qua nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT phê duyệt chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 và phương án tái cơ cấu Công ty.

Báo cáo kết quả kinh doanh nêu rõ: Năm 2020, tổng sản lượng tiêu thụ 260.975 tấn, đạt 96% kế hoạch, tổng doanh thu và thu nhập thực hiện 1.782,59  tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế: thực hiện 10,48 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch năm.

Trên cơ sở các kết quả đạt được trong năm 2020, sau khi đánh giá các rủi ro, cơ hội của thị trường kinh doanh phân bón tại khu vực trong thời gian tới, PSW đã trình Đại hội thông qua kế hoạch năm 2021. Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch đặt ra, PSW sẽ tiếp tục tập trung tối ưu mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác giữ vững thị phần, tăng cường quảng bá thương hiệu, nỗ lực tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ, tích cực phát huy các sáng kiến cải tiến trong các hoạt động quản lý, điều hành tại đơn vị.  Tại điểm cầu TPHCM, ông Phạm Quý Hiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã nhấn mạnh: Trong suốt năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 việc kinh doanh tất cả các ngành nghề tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn bởi khủng hoảng kép, riêng đối với lĩnh vực phân bón, tình hình biến đổi khí hậu, hạn hán và xâm nhập mặn liên tiếp xảy ra tại ĐBSCL cũng làm ảnh hưởng đến diện tích đất canh tác, thêm vào đó tình hình dịch bệnh Covid 19 với những diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của PSW tại đơn vị; đặc biệt với lệnh cách ly xã hội đã làm cho các hoạt động tiếp xúc khách hàng, xúc tiến thương mại, triển khai các chương trình khuyến mại, chuỗi hoạt động hỗ trợ bán hàng (hội thảo, họp nhóm, chăm sóc khách hàng ...), triển khai bán hàng bị hạn chế tối đa… Tuy nhiên, mặc dù phải chịu nhiều tác động tiêu cực từ dịch bệnh nhưng tại PSW, các hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị lại đón nhận những thông tin tích cực trong quý 1,2 với kết quả kinh doanh đạt hiệu quả cao. Để đạt được những kết quả nói trên là nhờ sự đóng góp, hỗ trợ, chia sẻ đồng hành của cổ đông và sự đoàn kết, nhất trí một lòng của toàn thể CBNV Công ty, cũng như sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo PVFCCo. Hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách, nhưng với niềm tin sắt đá, chiến lược đúng đắn và những thành tựu bền vững đạt được từ nhiềm năm qua, PSW quyết tâm và tin tưởng sẽ có sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Thay mặt ban lãnh đạo và CBCNV Công ty, ông Nguyễn Công Bằng gửi lời cảm ơn và tri ân đến HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng thời Đại hội đã bầu ra các Thành viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 03 thành viên HĐQT: ông Phạm Quý Hiển; ông Nguyễn Công Bằng; ông Chu Văn Hách; 03 thành viên Ban kiểm soát là bà Mai Hồng Khánh; bà Bùi Trịnh Vân Anh và bà Phạm Thị Á Châu.

Các đại biểu tham dự đã thông qua nhiều nội dung quan trọng; theo đó, PSW đặt mục tiêu doanh thu cho năm 2021 là 1.697,18 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 10 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 6%.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội, đại diện cổ đông lớn PVFCCo, ông Trịnh Văn Khiêm, Thành viên HĐQT PVFCCo đã biểu dương, đánh giá cao những quyết tâm, nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động tại đơn vị cùng với sự đồng hành, sẻ chia của các cổ đông, PSW đã trụ vững trước những khó khăn của năm 2020, từng bước thực hiện mục tiêu năm 2021 với những kết quả rất đáng tự hào, khẳng định vị thế một đơn vị vùng miền của PVFCCo tại khu vực Tây Nam Bộ, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần vào thành tích chung của Công ty mẹ. Với đặc thù riêng của mình, PSW cần có những giải pháp riêng, khác biệt để duy trì và giữ vững thị phần Ure Phú Mỹ tại khu vực; riêng NPK Phú Mỹ thì cả thị phần lẫn sản lượng tiêu thụ đều khá khiêm tốn, đứng trước sự cạnh tranh thị phần của mặt hàng này, PSW cần tìm ra những giải pháp để tạo nên sự khác biệt như: chất lượng dịch vụ, chiến lược marketing, hệ thống phân phối,... đặc biệt là không nên chủ quan với kết quả tăng trưởng lạc quan trong các tháng đầu năm 2021. Thêm vào đó, trong điều kiện đội ngũ lao động tại PSW trong các năm qua luôn có những biến động không ổn định, cần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp trung, cán bộ làm công tác thị trường,… để luôn chủ động trong mọi tình huống khi có sự thay đổi về nguồn nhân lực. Với vai trò là cổ đông lớn của PSW, PVFCCo cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện để PSW thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và mong muốn tập thể PSW tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, kế thừa truyền thống để tiếp tục gặt hái những thành công mới, hoàn thành nhiệm vụ của năm 2021.

Ông Nguyễn Công Bằng đã thay mặt Ban lãnh đạo PSW gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công ty mẹ - PVFCCo, các khách hàng, đối tác và đặc biệt là các cổ đông đã luôn hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành với PSW. Tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên - người lao động tại PSW cam kết sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, chinh phục thách thức để biến thách thức thành động lực trên hành trình thực thi nhiệm vụ được giao.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PSW đã kết thúc thành công trong sự tin tưởng và tán thành của cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tiếp tục khẳng định hành trình trên chặng đường dẫn đầu thị trường phân bón tại khu vực Tây Nam Bộ.

Một số hình ảnh:

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ

151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Điện thoại: +84 292 3765079 - +84 292 3765080 - Fax: +84 292 3765078

Giấy chứng nhận giấy phép kinh doanh số 1800722461 cấp ngày 25/01/2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Thanh Tùng; Email: psw@pvfcco.com.vn

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 02/GP-TTĐT ngày 22 tháng 07 năm 2016